Internet stranice Nogometnog središta Samobor

Nogometnom središtu Samobor izradili smo Internet stranice. U sklopu izrade  internet stranica napravili smo sređivanje arhivskog materijala i prebacivanje sa drugog web hosting sutava. Internet stranice Nogometnog središta Samobor smještene su na EC Web Hosting sustavu.

Wordpress CMS sustav
Internet stranice su postavljene na CMS sustavu Wordpres. Internet stranice možete pogledati ovdje.